Siirry suoraan sisältöön

Pekkalan korjaamo

ATP-kausitarkastukset

Elintarvikekuljetusten määräaikaiset testaukset

Pennalan toimipisteellämme on Eviran myöntämä ATP-kausitarkastusaseman lupa. Teemme kausitarkastukset FRC- ja FNA-luokkiin.

Mikä on ATP-sopimus?

ATP-sopimus on helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva yleissopimus. Sopimus asettaa vaatimukset elintarvikekuljetusvälineiden eristyskyvylle ja jäähdytysteholle sekä tuotteiden kuljetuslämpötiloille.

ATP-sopimuksen tarkoittamia testauksia ja tarkastuksia voivat tehdä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran erikseen hyväksymät
kausitarkastusasemat. Pekkalan Korjaamo on hyväksytty kausitarkastusasema

Mitä tarkoittaa kausitarkastus?

Kausitarkastus voidaan tehdä niille kuljetusvälineille, joilla on jo olemassa oleva ATP-todistus. Kausitarkastuksella luokituksen voi uusia kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kunnes kuljetusyksikön ikä on 12 vuotta. Kuljetusyksikön käytölle voidaan myöntää vielä kuuden vuoden jatkoaika, mikäli sen luokitusta lasketaan (FCR –> FNA). Mikäli kuljetusvälineen ATP-luokitus on voimassa vielä yli kuusi kuukautta, kausitarkastusta ei voida tehdä.

Mikä on ATP-Todistus?

ATP-todistus on kuljetusvälineen rekisteröintimaan viranomaisen antama todistus siitä, että kuljetusväline on ATP-sopimuksen vaatimusten mukainen.

ATP-todistus tulee aina olla mukana kuljetuksen aikana.

Kausitarkastukseen tultaessa huomioi nämä:

  • Kuljetusvälineen korin tulee olla sisältä tyhjä muista esineistä paitsi siihen kiinteästi asennetuista varusteista, esim. kuormasidontakiskot ym.
  • Kori tulee olla pestynä sisältä ja ulkoa.
  • Huomioi, että tankissa tulee olla riittävästi polttoainetta, jottei tarkastus keskeytyisi.
  • Aikaisempi ATP-todistus on oltava mukana.

Kausitarkastuksen sertifiointipäätöksen tekee ja ATP-todistuksen antaa Luke (Luonnonvarakeskus). Mikäli sertifiointipäätös on myönteinen, tarkastuttaja sitoutuu lunastamaan Luken antaman ATP-todistuksen.